www.undanganomahcinta.com Office: Jl. Taqwa no: 4, Pugeran-Maguwoharjo, Yogyakarta Phone: 081802626377, 081227781617, 0274 6667430 PIN BB: 27cc3740
  • Andangan Amplop Natural
  • Undangan Tabung Fullcolour
  • Undagan Kipas Tanpa Renda
  • Gulung Mote Ivory
  • Undangan Tempat tisu

Undangan Dalam Bahasa Jawa


3 April 2013

Untuk pasangan yang menginginkan surat undangan yang berbeda..

Berikut saya berikan contoh undangan pernikahan dalam bahasa jawa,

Serat Ulem

Lan saka sawenehe ayat tandha yekti kasampurnaning kekuasaa-Ne Allah, yaiku

Panjenengan-Ne wus nitahke tumpra sira kabeh pirang-pirang jodho

saka jenis awakiro supaya sira padha tentrem kalawan dheweke lan

panjenengan-Ne adamel kesenengan lan rasa asih

 ana ing antara nira, Sanyata kang mangkono iku temen dadi tandha

 yekti tumprap wong kang padha gelem mikir.

 (Ar-Ruum : 21)

 Nambut silalahing akrami 

 

Ruspitaningrum, S.Si

Putri Bpk. Karsudi (Alm) & Ibu Badriyah, S.Pd

dhaup kalian
 

Achmad Syayuti, ST

Putra Bpk. Achmad Sibly & Ibu Sumiaty
 

Ijab Qobul:

Dinten: Ahad, Suryo Kaping: 13 Juni 2010

Wanci Jam : 07.00 WIB

Wonten ing: Masjid Darussalam Ds. Pugeran

Maguwoharjo-Yogyakarta


 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Winantu sagunging pakurmatan, Nuwun kanthi kanyadong sih

Rahmating Gusti Ingkang Maha Asih Keparengo kulo ngaturi

 rawuh panjenengan sekalian benjing ing: 

Dinten: Ahad, Suryo Kaping: 13 Juni 2010

Wanci Jam : 13.00 WIB

Wonten ing:  Ds. Pugeran

Maguwoharjo-Yogyakarta

Saperlu paring tambahing donga pangestu anggen kula badhe

ngijabaken anak kula, sumrambah ing sadayanipun.

 

Wusana rawuh panjenangan sekalian badhe handayani saha nambahi bombonge

manah kulo, awit saking puniko kulo ngaturaken sanget agunging panuwun.

 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Atur Taklim Kula.

Keluarga,                                          Keluarga,

Bpk. Karsudi (Alm)                           Bpk. Achmad Sibly

Yogyakarta                                           Medan

Ningrum & Achmad

 Baca juga
8 April 2013
Model Undangan Pernikahan Unik
Beberapa jenis undangan unik dengan bahan dasar bambu, daun, anyaman tikar/mendong, dompet kain batik, kipas, gelas dan placemate.

4 April 2013
Do'a Pernikahan dan Do'a Cinta sang Pengantin
Kata-kata yang dipakai untuk undangan. Kumpulan do'a pernikahan, do'a untuk suami/istri dan doa cinta sang pengantin.